OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ XTREME Invest s.r.o.

Správa osobních údajů, které nám poskytnete:

 

(a) Kategorie osobních údajů a Účely zpracování

 

V rámci XTREME Invest s.r.o. jsou zpracovávány osobní údaje z registrace (jméno, e-mail, telefon, konkrétní lékárna, datum a čas odjednání). Osobní údaje výše uvedené mohou být údaji citlivými, protože mohou poskytovat informace o zdravotním stavu konkrétních zákazníků (nebo dětí mladších 16 let).

 

Osobní údaje zákazníků XTREME Invest s.r.o. včetně citlivých osobních údajů jsou zpracovávány za účelem (i) kontroly a vyhodnocení interakcí léčiv a (ii) za účelem vytváření nákupní historie a jejího analyzování (včetně profilování) pro cílené poskytování nabídek.

 

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně.
XTREME Invest s.r.o. garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, XTREME Invest s.r.o. vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně užívání léků a produktů. Tyto statistiky může XTREME Invest s.r.o. poskytnout třetí straně.

 

(b) Souhlas a jeho odvolání

 

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány na základě Vašich souhlasů, které poskytujete během kontaktování prostřednictvím formulářů. Souhlasy dáváte dobrovolně a můžete je kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou (i) jako scan na adresu linhart@lekarnafamily.cz nebo (ii) poštou na adresu XTREME Invest s.r.o. nebo (iii) přímo do konkrétní pobočky. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. XTREME Invest s.r.o. neodpovídá za doručení, pokud si zvolíte cestu nezabezpečené e-mailové komunikace.

 

Na vyřízení Vaší žádosti má XTREME Invest s.r.o. jeden měsíc. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání osobních údajů Vám však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu.

 

(c) Obchodní sdělení o akcích XTREME Invest s.r.o.

 

Pokud jste vyplnil/a formulář, tak jste udělil/a souhlas také se zasíláním obchodních sdělení, pak je XTREME Invest s.r.o. oprávněna zasílat Vám, informace obchodního typu, pokud je shledá podstatnými nebo zajímavými.

 

Informace lze zasílat poštou, formou SMS, nebo e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené ve formuláři. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí odkazu v e-mailu, nebo využijte telefonické kontakty (viz dále Kontakty).

 

(d) Zpracovatelé

 

Podpisem nebo odesláním formuláře je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.lekarnafamily.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. K jiným účelům nebudou osobní údaje zpracovány.

 

(e) Doba zpracování

 

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání uděleného souhlasu. Při dlouhodobém nevyužívání služeb XTREME Invest s.r.o., konkrétně déle jak tři roky bude vztah ukončen a veškeré osobní údaje do jednoho měsíce smazány (viz Ukončení).

 

(f) Automatizované rozhodování

 

V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace vztahu dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude zákazník automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude XTREME Invest s.r.o. nabízet zboží a služby. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro zákazníka XTREME Invest s.r.o.

 

(g) Práva ohledně osobních údajů

 

Jako registrovaný zákazník XTREME Invest s.r.o. máte právo přístupu ke všem svým osobním údajům a případně i k osobním údajům svých dětí mladších 16 let, můžete požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Dále máte právo vznést u XTREME Invest s.r.o. námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost osobních údajů.

 

S dotazy ohledně zpracování osobních údajů a uplatňování práv spojených s osobními údaji se můžete obrátit na následující kontakty:

 

XTREME Invest s.r.o.

Tel.: +420 724 571 718

E-mail: linhart@lekarnafamily.cz